Overige vragen (FAQ)

Is Chi Kung hetzelfde als Qi Gong?
Ja, het is net zo als Beijng en Peking, het betekent hetzelfde – in twee verschillende systemen om Chinese karakters naar Engels te vertalen. De schrijfwijze ‘Qi Gong’ is nieuwer en met name bekend in America, ‘Chi Kung’ gebruikt men vooral in Europa.

Wat is het verschil tussen Zhan Zhuang Chi Kung en Yoga?
De oorsprong, doelen, de weg erheen en de uitkomst verschillen. Yoga is afkomstig uit India en Chi Kung uit China. Alhoewel er wat invloeden van yoga in Chi Kung terug te vinden zijn, zijn de verschillen groot. Yoga beoefen je voor zoverre ik weet meestal (liggend) op een eigen matje, yoga maakt veel gebruik van fysieke ‘stretching’ en torsies en voor sommige oefeningen is lenigheid nodig. De basis van Zhan Zhuang Chi Kung bestaat uit vele stilstaande houdingen, het zijn natuurlijke houdingen en bewegingen, je hoeft ervoor helemaal niet lenig te zijn. Fysieke stretching en maximale torsies komen weinig voor. Je oefent regelmatig met een partner en traint bewust met en in de energie van een groep en de omgeving. De training is meestal staand, maar ook zittend op een stoel of liggend is mogelijk. Het doel van Chi Kung is energietraining: je leert bewust energie te cultiveren, energie(velden) waar te nemen, te omschrijven en in welke fases energie zich ontwikkeld. Een ander verschil met yoga zit hierin: als vergevorderde Chi Kung beoefenaar kun je heling bij anderen ondersteunen of je ontwikkelde energie als een zeer krachtig wapen inzetten (‘healing art’ en ‘martial art’). Je leert beetje bij beetje ook de basis van de traditionele Chinese geneeskunde kennen: Yin en Yang, de 5 elementen, Bagua, meridianen en lichaamsstructuren en je ontwikkelt sensing en zuivere waarneming. Zhan Zhuang Chi Kung is een internal art, de interne beweging is groter, dan wat je aan de buitenkant aan beweging kunt zien.

Zijn er levels of trainingsniveaus? Zijn er beginners en gevorderden?
Ja, Zhan Zhuang is één onderdeel van Da Cheng Chuan en heeft zo veel diepgang dat je decennia lang kunt groeien en leren. Met 1-5 jaar training kun je je tot de beginners rekenen. Cognitief leren gaat sneller dan fysieke en energetische groei, je ontwikkelt van binnen uit, cel voor cel. Veel hangt ervan af hoe vaak je thuis traint. Beginners, intermediate en (ver)gevorderden kunnen samen trainen, iedereen doet een oefening dan op het eigen niveau. Is je lichaam, geest en energiesysteem toe aan meer, dan worden de oefeningen zwaarder en leer je variaties en nieuwe oefeningen. Trainingen voor gevorderden zijn zeer pittig en vragen om uithoudingsvermogen. De pagina ‘Da Cheng Chuan‘ geeft je een korte indruk van 7 trainingsniveaus c.q. onderdelen. je kunt ook een film ter nagedachtenis van grandmaster Wang Xiang Zhai bekijken om een indruk te krijgen.

Moet ik mij voorbereiden op de les en moet ik wat mee nemen?
Je kunt een paar sloffen of extra sokken mee nemen en deze tips lezen.

copyright @ Cosima ScheutenHoe oud is Chi Kung?
Vroege kennis van energie (=Chi) en oefeningen om Chi te ontwikkelen (=Kung) staan beschreven in boeken die worden toegeschreven aan de gele keizer, en dateren vermoedelijk uit de periode van 2700 tot 2600 voor Christus.

Waarom werd Chi Kung geheim gehouden?
Voor Chinese heersers, hun krijgsheren en genezers was deze geheime kennis van groot belang, want heeft iemand een ontwikkelde en sterke energie, dan zal degene weinig last hebben van ziekte en beschikken over een ontzagwekkende kracht en uithoudingsvermogen. Chi Kung was aan een selecte groep voorbehouden en werd niet in het openbaar of in het Westen onderwezen – tot in de vorige eeuw.

Hoezo kun je met Chi vechten en/of genezen?
Chinese genees- en vechtkunst zijn twee kanten van één munt
, gebaseerd op dezelfde kennis van Chi. Een Chi Kung master kan de energie van zichzelf of een ander bewust waarnemen en beïnvloeden: blokkeren om de ander uit te schakelen (=vechten) of deblokkeren en harmoniseren om de ander te helpen (=helen). Voor beoefenaren van de krijgskunsten, die vaak gewond of geblesseerd raakten, was het bovendien van levensbelang om zichzelf te kunnen behandelen. Vechten en helen zijn nauw met elkaar verbonden.

Waarom zijn er zo veel verschillende stylen en scholen? Masters gaven hun kennis vaak binnen de familie door en specialiseerden zich in toepassingen, sommigen meer in de vechtkunst, anderen meer in behandeling van (bepaalde) ziektebeelden. Sommigen richten hun focus meer op het versterken van de eigen (interne) energie, anderen in het opnemen van omgevingsenergie. Zo ontstonden vele Chi Kung stijlen, scholen en lineages.

Kun je Zhan Zhuang Chi Kung ook uit een boek leren?
Er zijn prachtige boeken geschreven over Chi Kung, die je als geheugensteun kunnen dienen en achtergrond informatie geven. Op de pagina ‘literatuurtips‘ vind je informatie hierover. Chinese masters zetten echter niet alle informatie in een boek, ‘de clou’ en diepe kennis is in Chinese tradities voorbehouden aan persoonlijke overdracht van master op een uitgekozen senior leerling, instructeur of decipel. Hiervoor is het nodig om eerst een goede en langdurige relatie met de master op te bouwen. Veel masters zetten bewust her en der een fout in hun teksten om copy-cats buiten de deur te houden, om de teksten juist te kunnen interpreteren is enige kennis van de Chinese cultuur nodig. Om Zhan Zhuang Chi Kung goed te leren, heb je correcties en begeleiding van een ervaren leraar nodig die toegang heeft tot de niet gepubliceerde Chinese kennis. Ook zijn partneroefeningen en samen trainen noodzakelijk om je ‘sensing’ te ontwikkelen. Uit een boek alleen zal je niet alles leren.

Kan ik een Chi Kung master worden?
Grote masters zijn meestal op jonge leeftijd begonnen met hun training en ontwikkeling, velen waren ‘full-time’ en gedurende tientallen jaren met internal arts bezig om hun innerlijke kracht, kennis en energie maximaal te cultiveren. In de oude traditie gaf de leraar van de master aan wanneer hij/zij zich master mag noemen en moesten vaak nog 2-3 andere (grand)masters ermee instemmen. Veel hangt van jou af en ervan hoe veel je traint. Begin je als volwassene en oefen je één uur per week, dan zul je waarschijnlijk geen master worden. Je kunt wel baten plukken, plezier maken en je gezondheid versterken.

Vraag iemand die zich master noemt gerust naar zijn of haar leraren, een echte master kan aantonen bij wie hij of zij in  de leer was. Binnen de betreffende lineage zal hij of zij bekend zijn. Een relevante master titel krijg je officieel en aantoonbaar van je leraar, die geef je je niet zelf. Als iemand zich zelf master is gaan noemen, kijkt dan goed ernaar.

Wat is een grandmaster?
De oudere generatie martial art grandmasters (zoals Wang Xiang Zhai) verkregen deze titel door hun kunsten te bewijzen in vele (honderden) gevechten. Het ging er hard aan toe, er werd soms op leven en dood gevochten. Versloeg je gedurende een lange periode (meestal jaren) alle uitdagers, dan mocht je je grandmaster noemen. Tegenwoordig kun je je beheersing van de art staven met het winnen van medailles in bepaalde competities en kun je je grandmaster noemen zodra jouw leerlingen het niveau van ‘master’ hebben behaald.

Wat voor effect heeft Zhan Zhuang Chi Kung? Waarom zou ik dit doen?
De stille houdingen en aandachtige bewegingen uit deze Chinese Zhan Zhuang Chi Kung traditie zijn eenvoudig maar krachtig en versterken je levensenergie. Zij hebben een kalmerend effect op het zenuwstelsel, versterken het immuunsysteem, spieren, pezen, fascia, verbeteren de lichaamshouding, ademhaling, bloedwaarden, houding, evenwicht, geestkracht, concentratie en co-ordinatie. Chi Kung helpt bij regelmatige beoefening de batterij weer op te laden en om mentale focus, waarneming en lichaamsbewustzijn te ontwikkelen. De oefeningen ondersteunen je op fysiek, emotioneel en geestelijk niveau.

Wil je meer voor elkaar krijgen zonder je uit te putten, ziekte voor zijn of van klachten herstellen, je spirituel ontwikkelen of je energie versterken voor internal (martial of healing) arts? Wil je in een ontspannen en lichte sfeer leren energie waar te nemen, te versterken en goed ermee om te gaan? Dan ben je op de juiste plek in mijn lessen.

Waarom is deze energie training een innerlijke training (‘internal art’)?
De oefening en beweging vind als het ware in jou plaats, en de interne beweging is groter, dan de fysieke beweging die je aan de buitenkant ziet. Voor omstanders is het soms niet makkelijk om te zien wat je precies doet tijdens de stil staande of bewegende oefeningen. Innerlijke kracht en energie is iets anders dan spierkracht, sterker nog: in de internal arts train je met zo veel mogelijk ontspannen en zachte spieren omdat deze beter energie geleiden. Je ontwikkelt je chi, “I” (intentie, geestkracht), “sensing” (waarneming) en bewustzijn. Deze bijzondere, innerlijke oefeningen en kennis die erbij hoort, leer je in mijn lessen. Zonder de innerlijke training zijn de oefeningen minder effectief. Door dat je van buiten niet makkelijk ziet wat iemand van binnen doet, was en is het mogelijk om kennis over eeuwen heen geheim te houden. Diepe kennis wordt door de eeuwen heen van master op leerling in persoonlijke overdracht door gegeven, daarom is het zo belangrijk dat een leraar over decennia heen bij een Chinese master in training is.

Het effect is ‘innerlijk’: je groeit en transformeert, cel voor cel en van binnen uit zoals een boom en als een geheel van lichaam, geest, emoties en ziel. Je bouwt chi, innerlijke rust, energie, waarnemend vermogen, focus, mentale en spirituele kracht op. Je bouwt energie en gezondheid op van binnen uit. Energie van jezelf, anderen en je omgeving kunnen waarnemen, versterken en goed gebruiken is in mijn ervaring geen luxe, het is de basis voor een gezond, vitaal en bewust leven. Het effect van deze innerlijke training beschouw ik als complementair aan conventionele sporten, spiertrainingen of behandelwijzen.

Bestaan er ook external arts?
Ja, trainingen die op spiertraining berusten worden  in China “external” of “hard” arts genoemd. Spierspanning met chronisch verkorte spieren, staat de interne beweging van chi in de weg.

Wil je meer weten over de bewezen effecten van deze training?
Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd naar het effect van Chi Kung op het genezingsproces bij (borst)kanker, fibromyalgie, osteoporose, longen, doorbloeding, hart- en vaatziekten, veroudering en andere onderwerpen. Je vind deze rapporten, gesorteerd naar ziektebeeld op de pagina onderzoeksrapporten / ziektepreventie en herstel met Chi Kung.

In welke taal zijn de Chi Kung lessen bij Garden of Chi?
In principe Nederlands. Mocht iemand dat niet spreken, dan kan ik uitleg in Duits, Engels, Spaans of Frans geven. Workshops voor bedrijven en privé-lessen geef ik in overleg in een van deze talen.

Is er ook een zittende Chi Kung les?
In alle lessen kun je naar eigen keuze en vermogen staand of zittend mee trainen. In de avondlessen geef ik enkele keren per jaar naast staande/zittende lessen een liggende les of een les met alleen lopende Chi Kung oefeningen.

Hoe groot zijn de groepen?
In de wekelijkse lessen zijn er meestal 8 – 16 deelnemers. Gevorderden en beginners trainen met elkaar, iedereen kan een oefening op het eigen niveau uitvoeren. Partneroefeningen geven de deelnemers de kans om te groeien. Bij (in-company) workshops of bij evenementen kunnen de groepen 1 tot > 100 deelnemers groot zijn.
Voor meer informatie kun je contact opnemen en alvast wat fotos bekijken.

Kan ik later in het seizoen instromen in de lessen? Ja, geen probleem.

Is Chi Kung ingewikkeld om te leren?
Nee, ik kan de oefeningen en hun achtergrond heel eenvoudig en begrijpelijk uit leggen, ik vertaal mijn kennis in spreektaal. Ik houd ervan om complexe dingen eenvoudig te maken! Door mijn opleidingen en decennia ervaring als trainer kan ik zodanig les geven, dat iedereen op een eigen manier en niveau mee kan doen.

COSIMA SCHEUTEN | Zhan Zhuang Chi Kung lessen | Amsterdam