Wat is Chi Kung?

Chi Kung (Qi Gong) is een verzamelnaam voor zeer diverse in China ontwikkelde trainingen, die ertoe dienen om vitale energie, mentale kracht, bewustzijn en gezondheid op te bouwen. ‘Chi’ betekent energie en ‘Kung’ staat voor het ontwikkelen ervan en betekent tevens ook ‘ zweet’, ‘moeite doen’, ‘geduld’ en ‘lange tijd’.

De effectieve, genezende oefeningen behoren tot een inspirerend en zeer verfijnd systeem, dat wereldwijd door vele miljoenen mensen wordt beoefend. In veel Chinese parken zie je mensen deze eenvoudige oefeningen doen, het is een prachtig gezicht: vol rust, aandacht en harmonie.

Vroege Chi Kung oefeningen zijn na schatting 4500 jaar geleden opgetekend en vormen een vast onderdeel van de reguliere, preventieve en curatieve Chinese geneeskunde. Zij worden in vele Chinese ziekenhuizen succesvol (o.a. ter behandeling bij kanker) ingezet. Veel particulieren en Chinese bedrijven gebruiken de trainingen om ziekte te voorkomen en welzijn, vitaliteit en gezondheid te bevorderen. Tevens is Chi Kung de basis voor veel krijgskunsten (de zogenaamde ‘internal martial arts’), helende kunsten en spirituele tradities.

De stijl waarin ik les geef heet Zhan Zhuang Kung (uitgesproken als ‘djam djong koeng’). Zhan Zhuang is bekend geworden door een aantal dynamische, stilstaande houdingen, daarom wordt het ook ‘staan als een boom‘ of ‘ staan als een paal’ genoemd. De stille houdingen vormen de krachtige kern van de trainingen, omgeven door bewegende oefeningen, die op deze stilstaande houdingen zijn gebaseerd.

Je kunt deze staand, zittend, liggend of lopend uitvoeren. Plezier, aandacht voor houding, ademhaling, focus en ontspanning tijdens een inspanning kenmerken mijn trainingen. Door mijn ervaring kan ik de oefeningen aanpassen op vele niveaus en op alle leeftijden: iedereen kan trainen! Bekijk de fotos om een indruk te krijgen en probeer gerust uit wat Zhan Zhuang Kung voor je kan betekenen.

When you stand, you are like a tree.
You are growing from within.
Your feet, like roots, draw power from the earth.
Your body, like the trunk, is perfeclty aligned.
You are unmoving, strong.
Your head is open to the heavens like the crown of the tree.
You rest calmly, the universe within your mind.

Master Lam Kam Chuen

Cosima Scheuten - Zhan Zhuang Chi Kung 2012

Energie is de grondstof voor alles. Als je die weet te verzorgen en kwalitatief te ontwikkelen, wordt alles wat je denkt, doet en bent van een kwalitatief hogere orde. Energie verwerf je door met lichaam en geest op natuurlijke wijze de uitdaging aan te gaan met zwaartekracht en stilte… Naar onze ervaring is het trainen van Zhan Zhuang verschillend van – en complementair aan – alle andere mentale en fysieke trainingen. Hierdoor is ook de uitkomst complementair.” (Anders Håkansson en instructeurs)

COSIMA SCHEUTEN | Zhan Zhuang (‘staan als een boom’) Chi Kung (Qi Gong) en Tai Chi training in Amsterdam West